Vill du köpa valp?

Innan ett köp vill jag gärna att vi, om möjligt, träffas så att du får se om mina hundar överensstämmer med dina förväntningar och jag får se om du passar som ägare till någon av mina valpar – och i så fall vilken som passar bäst för just din personlighet och dina önskemål.
Det handlar ju om en livskamrat och familjemedlem som man ska trivas tillsammans med uppemot 15 år, kanske mer.
Du ska också ha något att erbjuda hunden. En relation är något som omfattar minst två individer, i detta fall dig (och din familj!) och hunden. Du bör därför ha tänkt både på vad valptiden innebär och hur hundens liv förväntas bli när den är vuxen. Tänk på att en hund är ett flockdjur och därför inte bör vara ensam långa perioder.

Jordbruksverket föreskriver att
Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder.
Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

Vad som gäller speciellt för västgötaspetsar kan du läsa om på specialklubbens hemsida vastgotaspets.se. Tänk efter före så att du inte köper en hund som du (eller familjen) snart tröttnar på. En hund är en levande varelse och ingen leksak!
Av det skälet förbehåller jag mig fri prövningsrätt.

 

Vilken valp?
När valparna är fyra veckor är du välkommen på besök. För att göra dig en bild av hurdana valparna kan tänkas bli bör du bekanta dig med mamman. Gärna också med pappan, men det är mamman som fostrar valparna så hennes sätt att vara kommer att bidra till att forma valparnas uppfattning om världen. Lägg märke till om valparna verkar nyfikna och sällskapliga – ni ska tillbringa mycket tid tillsammans om du bestämmer dig för en av dem.

Västgötaspetsarna är mycket litet drabbade av sjukdomar vilket också avspeglas sig i försäkringspremierna. Höftlederna diskuteras, men de ger mycket sällan upphov till problem i denna ras. F.n. diskuteras eventuella förändringar i ögonen, men det är något som är föremål för forskning.

Om och när vi kommit överens om köp och vilken valp som ska bli din betalar du en handpenning. Därmed är du garanterad att få köpa just den valpen vi enats om. Normalt vill jag inte ha någon handpenning då det är viktigare för mig att du är säker på att du vill ha valpen än att du genomför köpet.

Själva köpet
Valpen stannar hos sin mamma till minst 10 veckors ålder. Socialisationen (inlärningen av vad det innebär att vara hund) är inte klar förrän vid 12 veckors ålder och där är mamman den bästa läraren. När du hämtar din hund går vi tillsammans igenom vad du behöver göra med valpen och klarar av en massa pappersexercis.

De papper du får med dig
Först och främst skriver vi på ett köpeavtal som fastställer både dina rättigheter och dina skyldigheter som köpare samt mina som säljare. Detta avtal är framtaget av en jurist och tillämpas av samtliga uppfödare anslutna till Svenska Kennelklubben.

Sedan får du ett veterinärbesiktningsintyg som visar att en veterinär har gått igenom valpen (och dess kullsyskon) och bedömt hälsa och allmänkondition.

Du får ev. ett vaccinationsintyg (beror på valpens ålder då ny forskning ger anledning att ompröva den första vaccinationen) och information om när valpen ska vaccineras.
När valpen är 12-13 veckor ska den vaccineras mot både valpsjuka och parvo. Vaccin mot kennelhosta och HCC (en leversjukdom) bör också ingå. Det står DHPPi vid vaccinationen där D står för valpsjuka, H för leversjukdomen HCC, P för Parvo och Pi för kennelhosta.
Så länge valpen finns hos oss omfattas den av kennelförsäkringen, men när den flyttar behöver den en egen försäkring – förslagsvis en Liv- och Veterinärvårds-försäkring. Papper för anmälan till AGRIA medföljer vid köpet, men det finns även andra försäkringsbolag att välja på. Jag anlitar If, en något dyrare försäkring men den täcker mer än de flesta andra.

Valpen har också blivit avmaskad ett par gånger. Detta behöver troligen inte upprepas efter flytten till dig. Avmaskningsmedel finns att köpa på apoteket. Där fanns också det lilla häftet HÄLSORÅD FÖR HUND – en lättöverskådlig information om det mesta din hund kan råka ut för.

Din valp kommer också att vara ID-märkt via ett mikrochip i nacken. Det är ungefär så stort som ett riskorn. ID-numret finns på självhäftande streckkoder som du får med. Det ska också uppges till Jordbruksverkets register över hundar dit du ska anmäla att du har en hund.
Registreringsbeviset får du med dig när du hämtar valpen. Där står hundens stamtavla med uppgifter om förfäder. Detta måste du kunna visa upp om du vill tävla med din hund eller registrera eventuella valpar. Du får också ett häfte plus en DVD-film från SKK – “Välkommen valp” (filmen har utgått men den finns i delar på http://skkplay.se).
Ägaranmälan till SKK och Jordbruksverket får du skriva på här. Jag behåller och postar dem – då vet jag att de verkligen kommer iväg! Det kan vara livsavgörande om hunden försvinner.
Inte ett papper, men ändå: du får med c:a två kilo av den hundmat som valpen har ätit och kanske litet annat smått och gott som jag tycker att valpen ska ha med sig.
Medlemskap i Specialklubben för västgötaspets (SKV) bjuder vi på första året och hoppas att du ska tycka att du vill fortsätta. Klubben anordnar både tävlingar (utställning, rallylydnad, agility & lydnad), vallanlagstest, exteriörbeskrivningar och annat trivsamt. Dessutom får du en jättefin tidning fyra gånger per år.

Sammanfattning
Alla valpar som lämnar oss är:

Registrerade i SKK
Avmaskade

Vaccinerade (beror på ålder och vad forskningen visar)
Chip-märkta
Veterinärbesiktigade
Dolda fel-försäkrade

och ofattbart mycket älskade
.

Jag hoppas på en fortsatt kontakt med dig och din hund. Du kan alltid ringa och fråga om du undrar över något så ska jag svara så gott jag kan.
Din hund är alltid välkommen att bo hos oss när du reser bort. Undantag endast för ev. problem i samband med löpning, valpning eller liknande.