Vallanlag

Vallanlagstest Tuva 2007-09-29

I koppel
Första kontakten i koppel: Går tveksamt framåt
Förarhjälp att driva igång djuren: Tar upp tveksamt, avbryter

Lös hund
Driver: Inte alls
Skall under drivning: Nej
Avstånd till djuren:
Tid/Uthållighet vid drivning: Inte alls

Slutliga kommentarer/Förtydliganden: Äldre hund, ointresserad
Hunden har vid detta tillfälle visat: Inga vallanlag

 

Vallanlagstest Ville 2007-09-29

I koppel
Första kontakten i koppel: Drar i kopplet, rusar mot djuren
Förarhjälp att driva igång djuren: Rusar

Lös hund
Driver: Jagar
Skall under drivning: Ja
Avstånd till djuren: Ligger nära djuren
Tid/Uthållighet vid drivning: Släpper så småningom/vid inkallning
Följande bedömningspunkter … för hundar som kommer igång med drivningen
Tryck: Flyttar tuffa djur utan hjälp
Nyper/Biter: Enstaka gånger
Pendlar: Nästan hela tiden
Samlar: Driver ihop

Slutliga kommentarer/Förtydliganden: Mycket intresserad. Het. Biter högt.
Hunden har vid detta tillfälle visat: Mycket goda vallanlag

 

Vallanlagstest Bea 2007-09-29

Ikoppel
Första kontakten i koppel: Går tveksamt framåt
Förarhjälp att driva igång djuren: Tar upp tveksamt, ökar tempot efter hand

Lös hund
Driver: Rusar
Skall under drivning: Nej
Avstånd till djuren: Håller avstånd till djuren
Tid/Uthållighet vid drivning: Flera ggr m avbrott
Följande bedömningspunkter … för hundar som kommer igång med drivningen
Tryck: Flyttar veka djur utan hjälp
Nyper/Biter: Enstaka gånger
Pendlar: Nej
Samlar: Går ut utan förarhjälp men vänder

Slutliga kommentarer/Förtydliganden: Rädd avbryter ofta. Bet högt, blev sparkad, vågade ej fortsätta
Hunden har vid detta tillfälle visat: Mindre goda vallanlag