MH

Mentalbeskrivning Tuva 2007-09-23

1. Kontakt:
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Accepterar hantering.

2. Lek 1:
Leklust: startar snabbt, leker aktivt.
Gripande: griper direkt med hela munnen.
Dragkamp: griper inte.

3. Jakt:
Förföljande: startar inte *2
Gripande: nonchalerar föremålet/springer inte fram *2

4. Aktivitet:
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

5. Avståndslek:
Intresse: intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Nyfikenhet: går ej fram till figuranten.
Leklust: visar inget intresse.
Samarbete: visar inget intresse.

6. Överraskning:
Rädsla: flyr högst 5 meter.
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Nyfikenhet: går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Kvarstående rädsla: båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Kvarstående intresse: stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

7. Ljudkänslighet:
Rädsla: flyr högst 5 meter.
Nyfikenhet: går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Kvarstående rädsla: båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Kvarstående intresse: stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

8. Spöken:
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Kontroll: kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Rädsla: uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Nyfikenhet: går fram till figuranten utan hjälp.
Kontakt: tar själv kontakt med figuranten.

9. Lek 2:
Leklust: startar långsamt, blir aktiv, leker.
Gripande: griper inte.

10. Skott:
Berörd, rädd.

Mentalbeskrivning Ville 2007-09-23

1. Kontakt:
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Accepterar hantering.

2. Lek 1:
Leklust: startar snabbt, leker aktivt.
Gripande: griper inte, nosar bara på föremålet.
Dragkamp: griper inte.

3. Jakt:
Förföljande: startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet *2
Gripande: griper inte, nosar på föremålet *2

4. Aktivitet:
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

5. Avståndslek:
Intresse: kontroll, avbrott förekommer.
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Nyfikenhet: går ej fram till figuranten.
Leklust: visar inget intresse.
Samarbete: visar inget intresse.

6. Överraskning:
Rädsla: gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Nyfikenhet: går fram till overallen när föraren står bredvid.
Kvarstående rädsla: ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Kvarstående intresse: stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

7. Ljudkänslighet:
Rädsla: gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Nyfikenhet: går fram till skramlet när föraren står bredvid.
Kvarstående rädsla: liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
Kvarstående intresse: stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen.

8. Spöken:
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Kontroll: kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Rädsla: backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
Nyfikenhet: går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Kontakt: tar själv kontakt med figuranten.

9. Lek 2:
Leklust: leker inte, men visar intresse.
Gripande: griper inte.

10. Skott:
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Mentalbeskrivning Bea 2007-09-23

1. Kontakt:
Tar kontakt själv
eller besvarar kontaktbesök.
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

2. Lek 1:
Leklust: startar långsamt, blir aktiv, leker.
Gripande: griper inte.
Dragkamp: griper inte.

3. Jakt:
Förföljande: startar inte resp. startar men avbryter.
Gripande: nonchalerar föremålet/springer inte fram *2

4. Aktivitet:
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

5. Avståndslek:
Intresse: intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Nyfikenhet: går ej fram till figuranten.
Leklust: visar inget intresse.
Samarbete: visar inget intresse.

6. Överraskning:
Rädsla: gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Nyfikenhet: går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Kvarstående rädsla: båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
Kvarstående intresse: stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

7. Ljudkänslighet:
Rädsla: hukar sig och stannar.
Nyfikenhet: går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Kvarstående rädsla: båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Kvarstående intresse: stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen.

8. Spöken:
Hot/agg.: visar inga hotbeteenden.
Kontroll: tittar mot spökena då och då.
Rädsla: uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Nyfikenhet: går fram till figuranten utan hjälp.
Kontakt: besvarar kontakt från figuranten.

9. Lek 2:
Leklust: leker inte.
Gripande: griper inte.

10. Skott:
Berörd, rädd.