Startsidan                       Att hitta till Duritzans            Kalender      


 

 

Norrifrån: väg 27 till Tingsryd. Sväng vid travbanan och följ väg 120 tills du passerat Ronnebyån. Sväng höger mot Kållebo och direkt
därefter höger igen mot Fagerfors. Se kartan nedan.

 

Österifrån: väg 120 till Dångebo. Sväng vänster mot Kållebo och direkt därefter höger mot Fagerfors. Se kartan nedan.

 

Söderifrån: väg ?? till Hallabro. Sväng höger mot Konga. När du passerat Konga svänger du höger och passerar Ronnebyån. Sväng höger
mot Kållebo och direkt därefter höger igen mot Fagerfors. Se kartan nedan.

 

Västerifrån: väg 120 till Tingsryd och vidare mot Emmaboda tills du passerat Ronnebyån. Sväng höger mot Kållebo och direkt därefter
höger igen mot Fagerfors. Se kartan nedan.

 

 

TÄNK PÅ att väg 120 är under arbete mellan Hensmåla och Holmahult. Skyltningen anger att genomfart är förbjuden, men eftersom
ni ska till Dångebo är det OK att köra även om det kan vara besvärligt.

 

 

                  När du kommit till det röda krysset är du framme!